Nuotekų dumblo maišai

UAB „Akvaja“ parduoda maišus iš specialios medžiagos skirtus nuotekų dumblo supakavimui ir džiovinimui.

Kuo ypatingi nuotekų dumblo džiovinimo maišai?

Maišai pagaminti iš specialios medžiagos, kuri gerai praleidžia vandenį, bet sulaiko dumblą. Dėl medžiagos hidrofobiškumo drėgmė patenka į atmosferą, o nuosedos (dumblas) ne. Be to, speciali medžiaga apsaugo dumblą nuo atmosferos drėgmės patekimo į maišo vidų. Tokiu būdu, saugant dumblą atvirose lauko aikštelėse, sumažinama dumblo drėgmė maišuose ir nereikia didelių sandėliavimo investicijų.

Pvz. maišai, pripildyti apie 15 kg dumblo ir 75-80 kg vandens, sukraunami aikštelėje. Laikant juos lauke, vanduo garuoja. Svarbu tai, kad speciali medžiaga neleidžia lietaus vandeniui patekti į maišo vidų. Maišai po 2-3 mėn. pasiekia iki 20-30% dumblo drėgnumo. Tuomet maiše dumblo būna apie 30 kg esant 50% drėgmės.

Tokius dumblui dehidratuoti ir jam saugoti naudojamus specialiūs maišus parduoda UAB „Akvaja“.